دات نت نیوک
X

 مسترکارت بلک
مسترکارت پلاتینیوم
مسترکارت گلد
     
ارز پایه یورو
ارز پایه یورو
ارز پایه یورو
 خرید سریع
خرید مطمئن
 بهترین هدیه
 سه سال اعتبار
 سه سال اعتبار
 سه سال اعتبار
 معتبر در بازار جهانی
 قابلیت واریز مجدد وجه
 قابلیت یک بار واریز وجه
 قابلیت واریز مجدد وجه
 بدون نیاز به مدارک مالی
 بدون نیاز به مدارک مالی
 واریز وجه تا ۵۰ هزار یورو
 واریز وجه تا 15000 یورو
 واریز وجه تا ۲۵0 یورو
شرایط ثبت نام
شرایط ثبت نام
شرایط ثبت نام

ارزش و تعداد تراکنش‌های هر کارت


 نوع  بلک *
 پلاتینیوم  گلد
 میزان مجاز واریز در سال
 ۵۰,۰۰۰ - ۵۰ یورو
 ۱۵,۰۰۰ - ۵۰ یورو
 ۲۵۰ - 50 یورو
 حداکثر موجودی در هر زمان
۲۰,۰۰۰ یورو
15,0۰۰ یورو
۲۵۰ یورو
 حداکثر برداشت پول نقد در سال
۵۰,۰۰۰ یورو
15,۰۰۰ یورو
--
 حداکثر مقدار اعتبار روزانه
۲۰,۰۰۰ یورو
15,0۰۰ یورو
--
 حداکثر برداشت پول نقد روزانه
۲۰,۰۰۰ یورو
1,50۰ یورو
--
حداکثر مقدار خرید روزانه
۲۰,۰۰۰ یورو
۲,۵۰۰ یورو
۲۵۰ یورو
تعداد تراکنش اعتباری روزانه
۱۰ ۱۰ --
تعداد تراکنش‌های نقدی روزانه
۱۰ ۱۰ --
تعداد تراکنش پایانه فروش روزانه
۱۰
۱۰ ۳
این محدودیت‌ها لازم الاجرا هستند مگر اینکه ما موظف به تغییرات فوری براساس تنظیم مقررات بانک مرکزی اروپا (کشور صادر کننده کارت) باشیم.
* این مورد نیازمند ارائه اسناد و مدارک است. (برای اطلاع از مدارک موردنیاز شرایط ثبت نام کارت بلک را مطالعه بفرمایید.)

هزینه‌های عملیات انواع کارت‌ها


 ردیف سرفصل‌ها
نوع کارت
بلک پلاتینیوم گلد (کارت هدیه)
 ۱  هزینه خرید کارت برای بار اول
۱2۰ یورو
10۰ یورو
12 یورو
 ۲  هزینه تمدید سالیانه کارت ، از پایان سال اول به بعد
(هزینه مالیات بر ارزش افزوده بر این مبلغ اضافه می‌شود)

 ۳۹ یورو
۲۹ یورو
8 یورو
 ۳ هزینه واریز وجه به کارت
۳ ٪ مبلغ (حداقل ۵ یورو)
۳ ٪ مبلغ (حداقل ۵ یورو)
ثابت ۴/۹۰ یورو (فقط یکبار)
 ۴ هزینه‌های تبدیل ارز و حواله
 از دلار به یورو
۱/۵ ٪
۱/۵ ٪
۱/۵ ٪
 از ریال به یورو
0/7 ٪
0/7 ٪
0/7 ٪
 سایر ارزها به یورو و یا یورو به سایر ارزها
۴/۰ ٪
۴/۰ ٪
۴/۰ ٪
5 کارمزد برداشت وجه از پایانه پرداخت وجه نقد
۵ ٪ (حداقل ۴ یورو و حداکثر ۱۴ یورو)
۵ ٪ (حداقل ۴ یورو و حداکثر ۱۴ یورو)
--
6 هزینه جایگزینی یا صدور مجدد کارت
(هزینه ارسال جداگانه دریافت می‌شود)

۱۵ یورو
۱۳ یورو
10 یورو
7  هزینه ابطال کارت
(هزینه برگشت مبلغ و کسر هزینه‌ها جداگانه محاسبه می‌شود)

۱۲ یورو
۱۰ یورو
۷ یورو
8 درخواست صورتحساب کتبی
۴/۵ یورو
۴/۵ یورو
۴/۵ یورو
9 خرید از پایانه فروشگاهی (در اتحادیه اروپا)
2 یورو
2 یورو
2 یورو
10 خرید از پایانه فروشگاهی (خارج از اتحادیه اروپا)
3/50 یورو
3/50 یورو
3/50 یورو