دات نت نیوک
X

نگرش مسترکارت

تحول در شیوه پرداخت الکترونیکی می‌تواند دنیایی بسازد با فرصت‌هایی بزرگتر برای همه ما. دنیایی که ما را از مرزها فراتر ببرد و به بازارهای تازه برساند. دنیایی که از لحظه عبور کند و به تجربه‌های معنادار برسد. این است قدرت دنیای فراتر از پول نقد و این تحول، ارزشی بی پایان دارد.


اولویت دادن به فناوری


50 سال است که مستر کارت از فناوری و تخصص خود بهره برده  تا پرداخت‌ها را امن تر، ساده تر و هوشمندتر کند .


توانمندسازی تجارت جهانی


سامانه مستر، کارت صادر نمی‌کند ولی کاری می‌کند که پرداخت‌ها در سراسر جهان بیست و چهار ساعت امکان پذیر باشد.


تعهد به نیکوکاری


مستر کارت بر این باور است که بازپس دادن به جامعه، بسیار ارزنده است. این سامانه  از طریق فعالیت‌های بشر دوستانه و نیز با نوآوری در شیوه پرداخت، بر جوامع مختلف در سراسر جهان اثر مثبت می‌گذارد.


حلقه اتصال شما


• مصرف کننده‌ها

• تاجران

• دولت و بخش دولتی

• کسب و کارها

صادرکنندگان مجوز و دیگر شرکا


مستر کارت به عنوان یک شرکت فناوری، افراد، کسب و کارها و سازمان‌های سراسر جهان را به هم وصل می‌کند و فرصت‌های بزرگ تری برای همگان می‌آفریند.


برای آشنایی بیشتر با این سامانه می‌توانید به سایت مستر کارت مراجعه کنید.


"برگرفته از وب سایت مستر کارت"